Pri predmetu DAVKI bomo opredelili davčni sistem v RS. Spoznali bomo Proračun in sistem pridobivanja davčnih prihodkov, ter vrste davčnih odhodkov.  Spoznali bomo sistem pobiranja davkov, vse posamezne vrste davkov, davčne zavezance, davčne stopnje in davčne osnove. Raziskali bomo smisel pobiranja davkov, govorili o davčni službi, davčnem postopku in davčnem nadzoru. Ob tem ne bomo mogli mimo zakonodaje, saj različni zakoni urejajo različne vrste davka.